O racjonalnej gospodarce leśnej

  • 19.07.2017, 17:40 (aktualizacja 19.07.2017 17:49)
  • Starostwo Powiatowe - artykuł sponsorowany
Podziel się:
O racjonalnej gospodarce leśnej
Uproszczonym Planom Urządzania Lasów poświęcona została dzisiejsza narada techniczno-gospodarcza. Odbyła się ona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu.

W spotkaniu wzięli udział nadleśniczowie lokalnych nadleśnictw: Mielec, Tuszyma, Nowa Dęba; przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie; przedstawiciel Wykonawcy (TAXUS UL Sp. z o.o.) oraz pracownicy starostwa. Podczas narady strony omówiły zapisy opracowanych Uproszczonych Planów Urządzania Lasów dla gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Padew Narodowa, Tuszów Narodowy oraz miasta i gminy Przecław. Na sporządzenie tych dokumentów powiat mielecki otrzymał 95% dofinansowania od Dyrekcji Generalnej Lasów Polskich w Warszawie. 

Naradę otworzył starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła, w dalszej części poprowadził ją Jan Kłodowski – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Na spotkaniu omówiono zagadnienia z zakresu ochrony przyrody, ochrony lasu, zadań gospodarczych dla właścicieli lasów oraz inne zagadnienia związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej.

Starostwo Powiatowe - artykuł sponsorowany

Zdjęcia (6)


Pozostałe