Powiat szkolił organizacje pozarządowe

  • 8.02.2017, 20:01 (aktualizacja 08.02.2017 20:06)
  • Starostwo Powiatowe - artykuł sponsorowany
Podziel się:
Powiat szkolił organizacje pozarządowe Starostwo Powiatowe
W dniu 2 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się spotkanie informacyjne dot. projektu pt. „ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych w sprawie nowych wzorów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych.

Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Mielcu wraz z PRDPP Powiatu Mieleckiego oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 

Spotkanie otworzyła Maria Napieracz – wicestarosta Powiatu Mieleckiego, która podała przebieg spotkania oraz przedstawiła zespół ds. wdrażania założeń projektu. Skład Zespołu to: Kinga Bielec – animator, Monika Skowrońska-Ziomek – animator, Paweł Werbowy – animator, Małgorzata Stabryla-Storek – doradca kluczowy, Dorota Trzpis – doradca biznesowy. Członkowie zespołu omówili szanse wsparcia dla organizacji pozarządowych z powiatu mieleckiego w ramach projektu pt. „ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przewiduje wiele działań wspierających działalność organizacji pozarządowych w zakresie szeroko rozumianej ekonomizacji, usług doradczych, warsztatów, wizyt studyjnych, szkoleń, dofinansowania na utworzenie miejsc pracy dla nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

Druga część spotkania poświęcona była szkoleniu przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu wzoru nowych ofert wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Prowadzącym był Paweł Werbowy specjalista w dziedzinie realizacji zadań publicznych. Uczestnicy szkolenia otrzymali wzory formularzy z komentarzem prowadzącego szkolenie.

Miłą niespodzianką dla organizatorów była wysoka frekwencja, ponad 80 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Starostwo Powiatowe - artykuł sponsorowany

Zdjęcia (4)


Pozostałe