Nadal Poszukiwane

1.) Bura, czteroletnia obecnie kotka. Cechy szczególne: białe końcówki palców przednich łapek, część jednej tylnej łapki ruda, biało-ruda "krawatka", miejscami rudawy nalot na burej sierści. Wabi się Matylda, jest wysterylizowana. Zaginęła w sierpniu 2018 r. w Brzezówce k. Ropczyc, ale ze względu na upływ czasu odległość nie jest najważniejsza.

Zdjęcia (1)


Brzezówka, 39-102 Lubzina