KIEROWNIK WARSZTATU

Zakład przetwórstwa owocowo - warzywnego w Kolbuszowej poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku: KIEROWNIK WARSZTATU

  1. Nadzór nad pracą warsztatów oraz magazynu technicznego
  2. Przygotowywanie rocznych planów remontów w oparciu o analizę sprawności technicznej maszyn, urządzeń, instalacji oraz budynków należących do firmy; nadzór nad wykonawcami prac remontowych
  3. Współpraca z działem produkcji, szefem projektu, działem zakupów:

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->konsultacja projektów nowych uruchomień, procesów technologicznych i prac inwestycyjnych

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->planowanie zakupów części zamiennych i potrzebnych materiałów dążąc do optymalizacji zamówień

  1. Przygotowanie opracowania dotyczącego modernizacji i rozbudowy istniejących urządzeń technologicznych; nawiązywanie kontaktów z zewnętrznymi działami serwisowymi, współpraca z zewnętrznymi podwykonawcami prac remontowych i naprawczych
  2. Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i systemów automatyki przez nadzór nad ich sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem, odpowiedzialność za organizację pracy podległego zespołu pod względem elastyczności i możliwości szybkiej reakcji na awarie i przestoje maszyn
  3. Kierowanie pracą warsztatów (elektrycznego, mechanicznego) oraz magazynu technicznego, organizacją i nadzór naprawy oraz konserwacje profilaktyczne na wydziałach produkcyjnych, planowanie i dbanie o właściwy poziom techniczny wykonywanych remontów, konserwacji, przeglądów technicznych maszyn, urządzeń oraz instalacji
  4. Nadzór nad dokumentacją maszyn, urządzeń i budynków należących do firmy (rejestracja przeprowadzonych inspekcji, testów, napraw), przygotowanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych

Wymagane kwalifikacje:

  1. Doświadczenie: 3 lata stażu na stanowisku kierowniczym – niezbędne
  2. Doświadczenie: 5 lat stażu pracy na wielu stanowiskach w branży w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym – pożądane
  3. Umiejętności: planowania, komunikowania, współpracy, dobra znajomość przepisów BHP – niezbędne i pożądane

CV prosimy wysyłać na adres: [email protected]

TEL. 17 227 47 83 w. 38

 


KOLBUSZOWA